درخواست مشاوره جهت طراحی و اجرای سیستم اطفاء حریق

asa

سیستم اطفاء حریق پیشرفته آسا

دپارتمان مهندسی سیستم های اطفاء حریق واحد مهندسی شرکت آسا با بهره گیری از کارشناسان و طراحان قدرتمند توانایی طراحی سنگین ترین پروژه های اطفاء حریق را دارا میباشد.طراحی سیستم های اطفاء حریق آبی، گازی و فوم بر اساس استانداردهای بین المللی و ضوابط سازمان آتش نشانی و با استفاده از نرم افزارهای مربوطه توسط تیم مهندسی اطفاء حریق شرکت صورت میگیرد.ضمن طراحی و محاسبات سیستم های اطفاء حریق، در خصوص الزامات طراحی پروژه ها دقیق ترین مدارک و نقشه ها توسط واحد مهندسی طراحی میگردند.

خدمات آسا در حوزه طراحی سیستم های اطفاء حریق

  • مهندسی و طراحی شبکه بارنده خودکار (Sprinkler)

  • مهندسی و طراحی سیستم های اطفاء حریق آبی Mist Water

  • مهندسی و طراحی سیستم های اطفاء حریق گازی FM200 ، CO2 و Gas Inert جهت اتاق کنترل، اتاق سرور، سالن مانیتورینگ، بایگانی، صندوق امانات و…

  • مهندسی و طراحی سیستم های اطفاء حریق فوم

کپسول اطفا حریق
مشاوره رایگان