درخواست مشاوره جهت طراحی و اجرای سیستم اعلام حریق

asa

سیستم اعلام حریق پیشرفته آسا

دپارتمان سیستم های اعلام حریق واحد مهندسی شرکت آسا تشکیل شده از کارشناسانی است که با تکیه بر بنیان علمی و سوابق عالی آکادمیک و همچنین تجارب فراوان در امر مهندسی سیستم های اعلام حریق فعالیت می نمایند. طراحی انواع سیستم های اعلام حریق با استفاده از دانش فنی توام با نرم افزارهای مربوطه و مطابق با استانداردهای بین المللی و ضوابط مطرح شده از سوی سازمان آتش نشانی بسته به وضعیت فنی پروژه صورت میگیرد.

خدمات آسا در حوزه طراحی سیستم های اعلام حریق

  • طراحی انواع سیستم های اعلام حریق متعارف، آدرس پذیر، هوشمند و بیسیم

اعلام
مشاوره رایگان