کپسول آتش‌نشانی دستگاهی است که برای اطفاء آتش به کار می‌رود. حمل کپسول آتش‌نشانی به صورت دستی می‌باشد. با تشخیص نوع آتش می‌توان از ترکیبات آب، پودر و گاز، دی‌اکسیدکربن و بیورسال برای خاموش کردن آتش استفاده کرد. کپسول‌های آتش‌نشانی که به شکل استوانه‌های فلزی می‌باشند؛ با یک نوعی از ماده خفه کننده مانند آب یا کربن‌دی‌اکسید پر می‌شوند. هنگامی که شماه اهرم بالای آن را فشار می‌دهید، ماده داخل کپسول با فشار زیادی به بیرون پرتاب می‌شود. نکته مهمی که باید در مورد کپسول‌های آتش‌نشانی بدانید این است که هر نوع خاموش‌کننده‌ای مناسب برای نوع خاصی از آتش‌سوزی می‌باشد. لذا شما بایستی قبل از انتخاب کپسول آتش‌نشانی، به ماده‌ای که ممکن است دچار آتش‌سوزی شود توجه کنید و متناسب با نوع آتش، خاموش‌کننده را برگزینید.

کپسول اطفاءحریق

کپسول آتش‌نشانی بایاسیلندر

کپسول بایاسیلندر

نوع: پودر و گاز

ظرفیت:۱۲ کیلوگرم

کپسول آتش‌نشانی بایاسیلندر

کپسول بایاسیلندر

نوع: پودر و گاز

ظرفیت:۶ کیلوگرم

کپسول آتش‌نشانی بایاسیلندر

کپسول بایاسیلندر

نوع: پودر و گاز

ظرفیت:۴ کیلوگرم

کپسول آتش‌نشانی بایاسیلندر

بایاسیلندر 3 کیلویی

نوع: پودر و گاز

ظرفیت:۳ کیلوگرم

کپسول آتش‌نشانی بایاسیلندر

بایاسیلندر 2 کیلویی

نوع: پودر و گاز

ظرفیت:۲ کیلوگرم

کپسول آتش‌نشانی بایاسیلندر

بایاسیلندر 1کیلویی

نوع: پودر و گاز

ظرفیت: ۱ کیلوگرم

کپسول آتش‌نشانی بایاسیلندر

کپسول بایاسیلندر

نوع: گاز CO2

ظرفیت: ۶ کیلوگرم

فشار کاری: ۶۰ الی ۷۰ بار

کپسول آتش‌نشانی بایاسیلندر

کپسول بایاسیلندر

نوع: گاز CO2

ظرفیت: ۴ کیلوگرم

فشار کاری: ۶۰ الی ۷۰ بار

کپسول آتش‌نشانی بایاسیلندر

کپسول بایاسیلندر

نوع: گاز CO2

ظرفیت: ۳ کیلوگرم

فشار کاری: ۶۰ الی ۷۰ بار

کپسول آتش‌نشانی بایاسیلندر

کپسول بایاسیلندر

نوع: گاز CO2

ظرفیت: ۲ کیلوگرم

فشار کاری: ۶۰ الی ۷۰ بار

کپسول آتش‌نشانی بایاسیلندر

کپسول بایاسیلندر

نوع: پودر و گاز

ظرفیت:۵۰ کیلوگرم

کپسول آتش‌نشانی بایاسیلندر

کپسول بایاسیلندر

نوع: پودر و گاز

ظرفیت:۲۵ کیلوگرم

کپسول آتش‌نشانی بایاسیلندر

کپسول بایاسیلندر

نوع: آب و گاز

ظرفیت: ۵۰ لیتر

کپسول آتش‌نشانی بایاسیلندر

کپسول بایاسیلندر

نوع: آب و گاز

ظرفیت: ۲۵ لیتر

کپسول آتش‌نشانی بایاسیلندر

کپسول بایاسیلندر

نوع: آب و گاز

ظرفیت: ۱۰ لیتر

کپسول آتش‌نشانی بایاسیلندر

کپسول بایاسیلندر

نوع: گاز CO2

ظرفیت: ۳۰ کیلوگرم

فشار کاری: ۶۰ الی ۷۰ بار

کپسول آتش‌نشانی بایاسیلندر

کپسول بایاسیلندر

نوع: گاز CO2

ظرفیت: ۱۲ کیلوگرم

فشار کاری: ۶۰ الی ۷۰ بار

کپسول آتش‌نشانی بایاسیلندر

کپسول بایاسیلندر

نوع: گاز CO2

ظرفیت: ۱۰ کیلوگرم

فشار کاری: ۶۰ الی ۷۰ بار

آسا

به سامانه خدمات اعلام حریق و اطفاء حریق آسا خوش آمدید

هم اکنون میتوانید جهت اخذ مشاوره به صورت رایگان در تمامی زمینه های خدمات آتش نشانی به صورت مستقیم با کارشناسان مجموعه از طریق شماره زیر تماس حاصل فرمایید

تماس

مشاوره رایگان